มั่นใจ

AP Chemistry Practice Test

cramik
7.73MB
ดาวน์โหลด 5 - 25
เวอร์ชั่น 6.0.5 1 เดือนที่ผ่านมา

คำอธิบายของ AP Chemistry Practice Test

AP Chemistry practice exam simulator is a free ap Chemistry exam prep app for Advanced Placement Chemistry examination. It is a complete AP Chemistry study guide to prepare you for actual ap Chemistry exam by taking AP Chemistry practice exam , studying ap Chemistry flashcards and mock test. This application is designed to take AP Chemistry practice exam on the go without internet on your mobile device. This AP Chemistry practice exam prep app record you performance and highlight the weaker area to let you focus on them while studying for ap Chemistry exam. All questions are formulated by experts closer to the actual ap Chemistry exam.

Download NOW..!!

Categories:
1. Elements
2. Atoms, Ions & Molecules
3. Changes in Matter
4. Chemical Reactions
5. Thermodynamics
6. Bonds

AP Chemistry exam prep app will help you acquire information that will help you pass ap Chemistry test with ease.

Key features:
• Two Study Modes: Flashcard and Practice Test
• Detailed Explanation for each question
• Feedback: Communicate with the AP Chemistry experts

The AP Chemistry exam is based on topics and knowledge and skills given in AP Chemistry course books. The section 1 of the test have 60 multiple choice questions and a time of 90 minutes. The section 1 has 50% weightage in total score of the exam. The section 2 has 7 free response questions and have the time frame of 105 minutes with 50% weightage in total exam score. 4 questions are short-answer questions and 3 are long answer questions.

ImpTrax Corporation is not affiliated with AP Chemistry®.
AP เคมีจำลองการสอบการปฏิบัติเป็น app เตรียมสอบเคมี AP ฟรีสำหรับการตรวจสอบขั้นสูงเคมีตำแหน่ง มันเป็นที่สมบูรณ์ AP เคมีคู่มือการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ AP เคมีที่เกิดขึ้นจริงโดยการสอบการปฏิบัติ AP เคมีศึกษาบัตรเคมี AP และทดสอบการเยาะเย้ย โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สอบการปฏิบัติ AP เคมีในระหว่างการเดินทางโดยไม่ต้องอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของคุณ นี้ AP เคมีสอบการปฏิบัติเตรียมบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพและเน้นพื้นที่ที่อ่อนแอกว่าที่จะให้คุณมุ่งเน้นไปที่พวกเขาขณะที่เรียนสำหรับการสอบ AP เคมี ทุกคำถามมีสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญที่ใกล้ชิดกับการสอบ AP เคมีที่เกิดขึ้นจริง

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้..!!

หมวดหมู่:
1. องค์ประกอบ
2. อะตอม, ไอออนและโมเลกุล
3. การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
4. ปฏิกิริยาเคมี
5. อุณหพลศาสตร์
6. พันธบัตร

แอปพลิเคเตรียมสอบวิชาเคมีจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่จะช่วยให้คุณผ่านการทดสอบ AP เคมีได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถหลัก:
•การศึกษาสองโหมด: Flashcard และการทดสอบการปฏิบัติ
•คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละคำถาม
•ข้อเสนอแนะ: สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญ AP เคมี

สอบวิชาเคมี AP จะขึ้นอยู่กับหัวข้อและความรู้และทักษะที่ได้รับในหนังสือเรียนวิชาเคมี ส่วนที่ 1 ของการทดสอบมี 60 คำถามปรนัยและเวลา 90 นาที ส่วนที่ 1 มี weightage 50% คะแนนรวมของการสอบ ส่วนที่ 2 มี 7 คำถามตอบสนองฟรีและมีกรอบเวลา 105 นาทีกับ weightage 50% คะแนนสอบรวม 4 คำถามนี้เป็นคำถามคำตอบสั้นและ 3 เป็นคำถามที่ตอบยาว

ImpTrax คอร์ปอเรชั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ AP Chemistry®

ดูเพิ่มเติม

ผู้ใช้ให้คะแนนสำหรับ AP Chemistry Practice Test

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

ธงAP Chemistry Practice Test

trusted ปักธง
ทำงานได้ดี 0
needs licence ปักธง
จำเป็นต้องมีlicense 0
fake ปักธง
แอปปลอม 0
virus ปักธง
ไวรัส 0
อวตารร้านค้า cramik
ร้านค้าcramik 32 51.22k

APK ข้อมูลเกี่ยวกับ AP Chemistry Practice Test

เวอร์ชั่นAPK 6.0.5
เข้ากันได้ Android 4.4+ (KitKat)
นักพัฒนา ImpTrax Corporation
นโยบายความเป็นส่วนตัว http://www.imptrax.com/index.php/privacy-policy


ดาวน์โหลด AP Chemistry Practice Test APK
ดาวน์โหลด